slightly faster merge-se added by Bunny351 on Sat Jan 6 15:31:35 2018

 
-(define (merge-se . ses)		; later occurrences take precedence to earlier ones
- (let ((se (apply append ses)))
-  (dm "merging " (length ses) " se's with total length of " (length se))
-  (let ((se2
-	  (let loop ((se se))
-	   (cond ((null? se) '())
-		  ((assq (caar se) (cdr se)) (loop (cdr se)))
-		  (else (cons (car se) (loop (cdr se))))))))
-   (dm " merged has length " (length se2))
-   se2)))
-
+(define (merge-se . ses)		; later occurrences take precedence
+ (let bwd ((ses ses))
+  (if (null? ses)
+    '()
+    (let fwd ((se (car ses))
+         (rest (bwd (cdr ses))))
+     (cond ((null? se) rest)
+        ((assq (caar se) rest) (fwd (cdr se) rest))
+        (else (cons (car se) (fwd (cdr se) rest))))))))
+